Σοφία Σειράχ

Σοφία Σειράχ
Βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που γράφτηκε το 190 π.Χ. Συγγραφέας του, σύμφωνα με τον πρόλογο του, είναι ο Ιησούς, γιος του Σειράχ, Ιεροσολημίτης. Το βιβλίο γράφτηκε στην εβραϊκή, αλλά ένας ανιψιός του συγγραφέα, το μετέφρασε στην ελληνική για τους Εβραίους της διασποράς (132 π.Χ.). Οι Εβραίοι δεν έχουν συμπεριλάβει το βιβλίο αυτό στα κανονικά, παραδέχονται όμως την ανάγνωσή του στις συναγωγές για το ηθικοπλαστικό περιεχόμενο του. Το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο χάθηκε τον 12o αι. και μόνο το 1896 βρέθηκαν αποσπάσματά του στο Κάιρο και, αργότερα, άλλα στο Κουμράν και σε άλλες τοποθεσίες στις όχθες της Νεκρής θάλασσας.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Αγία Γραφή — Συλλογή βιβλίων ιερώνγια τους εβραίους και τους χριστιανούς. Είναι γνωστά και ως Άγιαι Γραφαί, Γραφαί, Γραφή, Ιερά Γράμματα και Βίβλος (το τελευταίο αυτό οφείλεται σε μεταγλώττιση των αντίστοιχων ευρωπαϊκών όρων, οι oποίοι πάλι είναι μεταφορά της …   Dictionary of Greek

  • PANARETUS — Graece Πανάρετος, vocatur a Veterib. liber, qui geminum apud Graecos titulum habet; et modo Σοφία Σειρὰχ, Sapientia Sirach, modo plenius, Σοφία Ι᾿ησοῦ υἱοῦ Σειρὰχ, Sapientia Iesu, filii Sirach, appellatur, vide Isidorum Pelus. Ep. 66. 1. 3. p.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Εβραίοι — Αρχαίος σημιτικός λαός από τη Χαλδαία, που εγκαταστάθηκε κατά τα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ. στη Γη της Χαναάν. Η ονομασία του οφείλεται, κατά την παράδοση, στον Έβερ, απόγονο του Σημ, γιου του Νώε. Οι Ε. ονομάζονταν επίσης και Ισραηλίτες, όνομα… …   Dictionary of Greek

  • Мудрость — Джордж Уитер. Эмблема мудрости. 1635. Мудрость имеет несколько близких, но отличающихся значений: свойство человеческого разума, характеризующееся степенью освоения знаний …   Википедия

  • Еврейская философия — Еврейская философия  философия, опирающаяся на еврейскую традицию, коллективный опыт еврейского народа[1]. Нередко еврейскую философию определяют более узко как философию иудаизма, то есть как рациональное обоснование иудейской теологии,… …   Википедия

  • LXX — Die Septuaginta ist die altgriechische Übersetzung der hebräischen heiligen Schriften, der hebräischen Bibel und die älteste durchgehende Bibelübersetzung überhaupt. Sie ist das Werk jüdischer Schriftgelehrter aus Alexandria im Umfeld des… …   Deutsch Wikipedia

  • Septuaginta — Die Septuaginta ist die älteste durchgehende Übersetzung der Hebräischen Bibel. Die Septuaginta übersetzt die Hebräische Bibel in die damalige altgriechische Alltagssprache, die Koine, durchsetzt mit „Hebraismen“, die Syntax und Wortgebrauch… …   Deutsch Wikipedia

  • Septuāgintā — Die Septuaginta ist die altgriechische Übersetzung der hebräischen heiligen Schriften, der hebräischen Bibel und die älteste durchgehende Bibelübersetzung überhaupt. Sie ist das Werk jüdischer Schriftgelehrter aus Alexandria im Umfeld des… …   Deutsch Wikipedia

  • ИИСУСА, СЫНА СИРАХОВА, КНИГА — [Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова], в православной Церкви относится к неканоническим книгам ВЗ (входит в разд. учительных книг), в католич. Церкви к девтероканоническим (второканоническим), в протестантизме к ветхозаветным апокрифам. По… …   Православная энциклопедия

  • Септуагинта — Септуагинта: фрагмент текста книги Есфири из Синайского кодекса …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”